Operation LAPIS

List of KEY-TEXTs

 

 1. Via ad Pompēiōs (1.1)
 2. dē Marcō et Sextō (1.2)
 3. Cēna cum Caeciliō (1.3)
 4. Tītānomachia (2.1)
 5. dē Gāiō Maecēnāte (2.2)
 6. Marcus Est in Tablīnō (2.3)
 7. Annus Quattor Imperātōrum (3.1)
 8. Herculēs Nascitur (3.2)
 9. in Forō (3.3)
 10. Mālum Pulcherrimae (4.1)
 11. Maecēnātis Scrīptōrēs (4.2)
 12. Aenēās Trōiam Fugit (4.3)
 13. Equēs ad Pompēiōs Contendit (5.1)
 14. Tīrōnēs Pontenium (5.2)
 15. Sinistrus cum Marcō (5.3)
 16. Sinistrus cum Caeciliō (6.1)
 17. Dīdō et Aenēās (6.2)
 18. Plīnius in Perīculō (6.3)
 19. Specus Pontentium (7.1)
 20. Rōmulus Rēmusque (7.2)
 21. Epistula Marcī (7.3)
 22. Sinistrus Nascitur (8.1)
 23. Sinistrus Aedificium Aedificat (8.2)
 24. Sinistrus Sōlus (8.3)
 25. Salvius ad Societātem Potentium sē Iungit (9.1)
 26. Tiberius Errat (9.2)
 27. Rēgēs Rōmae (9.3)
 28. Tiberius Legit dē Aegyptō (10.1)
 29. Epistula dē Salviō (10.2)
 30. Epistula dē Marcō (10.3)
 31. Taberna Euphorbī (11.1)
 32. Duōbus Diēbus Ante Ruīnam Pompēiōrum (11.2)
 33. Bellum Pūnicum (11.3)
 34. Ptolemaeus II Philadelphīus (12.1)
 35. Hannibal in Ītaliam (12.2)
 36. Epistula dē Gāiō Maecenāte (12.3)
 37. Carthāgō Dēlenda Est! (13.1)
 38. Gracchī (13.2)
 39. Marius et Sulla (13.3)
 40. Luca (14.1)
 41. Marcus in Aegyptō (14.2)
 42. Coniūrātiō (14.3)