P. Vergilius Maro, Aeneid 1.520-541

 

Tier 2

postquam Trōēs ingressī sunt et licet iīs dīcere cōram, aevus Īlioneus coepit aequō animō dīcere: “ō rēgina, cui Iuppiter dedit condere novam urbem et vincere superbās gentēs iūstītiā, nos Trōēs miserī vectī per omnia marīa ōrāmus tē: prohibē malōs ignēs ā nāvibus, dā veniam piō generī, et aspice benignius nostrās rēs.

 

“nōn venīmus ut dēleāmus Libycōs Penātēs ferrō aut ferāmus raptās praēdas ad lītora; eā vīs nōn est in animō nobis, et victī virī nōn habent tantam superbiam. est locus antīquus -- ā Graecīs “Hespēria” vocātur -- potēns armīs atque ūbere humī; Oenōtrī virī habitābant; nunc Fāma dīcit aliquōs dīxisse locum “Ītaliam” quia nōmen dūcis est.

 

“hīc cursūs fuit: cum, subitō nimbōsus Ōrīon tulit nōs in caecōs lapidēs, et ventī ferōcēs dispulērunt nōs et per undās et per invia saxa; nōs paucī adveniunt hūc ad ōrās vestrās. quod genus hominum est hōc? aut quae pātria tam bārbara permittit hunc mōrem? prohibēmur ab hospitiō harēnae; Tyriī excitant bella, et vetant nōs stāre in prīmā terrā.”