P. Vergilius Maro, Aeneid 1.418-440

 

Tier 2

intereā, Trōiānī festinant per viam. iamque ascendēbant collem qui est prope magnam urbem et dēsuper adspectat arcēs. Aenēas est stupefactus. mīrātur aedificia magna, portās, et viās.

 

Tyriī laborant intentē: pars aedificant murōs, pars aedificant arcem, pars subvolvent saxa manibus, pars optant locum aedificiō nōvō. Tyriī legunt iūra, magistrātūs, et senātum.

 

hīc aliī fodiunt portūs, hīc aliī ponunt alta fundāmenta theātrī, et faciunt immānēs columnās ē saxibus.

 

labor Tyriōrum est sicut apēs aestāte -- cum apēs volant celeriter per flōrēs, exercent sub sōle, ēdūcunt iuvenēs. aut cum premunt līquentia mella et complent cellās dulcī nectare, aut accipiunt onera aliōrum apium.

 

Aenēās clāmat, “ō fortūnātī hominēs, quōrum moenia iam surgunt!” et spectat urbem. saeptus nebulā, ambulat per mediōs hominēs, et miscet virīs neque spectatur.