C. Iulius Caesar, Commentāriōrum dē Bellō Gallicō 5.36

 

Tier 2

Q. Titūrius Sabīnus dē rē cogitat. cōnspēxit Ambiorīgem, quī hortātus est sūos virōs, et mittit suum interpretem, Cn. Pompēium, ad eum. Sabīnus vult Ambiorīgem parcere sibi mīlitibusque.

 

Ambiorix respondit, “licet Sabīnō ipsī colloquī mēcum. fortasse multitūdō Eburonum dābit salūtem mīlitibus Rōmānīs. promittō nullam iniuriam ventūram esse Sabīnō.”

 

Sabīnus commūnicat cum Cottā, quī erat vulnerātus, et narrat cōnsilium dīcere cum Ambiorīge. Sabīnus quoque addit eum sperāre Ambiorigem parcere mīlitibus.

 

Cotta negat sē itūrum esse ad armātum hostem et in ea opinione permanet.