C. Iulius Caesar, Commentāriōrum dē Bellō Gallicō 5.46

 

Tier 2

Caesar accēpit litterās circiter hōrā ūndecimā. statim mittit nūntium ad M. Crassum in Bellovacōs. hīberna Crassī aberant mīlia passuum XXV a Caesare. Caesar iubet legiōnem Crassī exīre mediā nocte et venīre ad sē celeriter.

 

Crassus exit cum nūntiō.

 

Caesar mittit alterum nūntium ad Gāium Fabium. Caesar iubet legiōnem Fabiī īre in fīnēs Atrebātium. Caesar iter per illās terrās factūrus est et voluit Fabium sēcum iungere.

 

Caesar mittit alterum nūntium ad Labiēnum quod voluit Labiēnum venīre ad fīnēs Nerviōrum.

 

Caesar nōn expectāvit reliquam partem exercitūs. colligit circiter equitēs quadringentōs ex proximīs hībernīs.