C. Iulius Caesar, Commentāriōrum dē Bellō Gallicō 6.16

 

Tier 2

omnis nātiō Gallōrum dēdicata est ad religiōnem. ob eam causam, quī sunt adfectī gravibus infirmitatibus et quī vulneratī sunt in bellō aut sacrificant hominēs prō victimīs aut promittunt sē sacrificaturōs esse.

 

druidēs adiuvant in sacrificiīs quod credunt nūmen deōrum immortālium nōn posse plācārī nisi vīta hominis dātur prō vītā hominis. habent haec sacrificia pūblicē.

 

aliī habent magna simulācra hominum, quōrum membra (contexta ramibus) complent vīvīs hominibus. postquam Gallī simulācra incendunt, hominēs (circumventī flammā) moriuntur.

 

credunt supplicia eōrum, quī fēcērunt mala facta, esse grāta deīs. sed, cum nōn habuērunt malōs hominēs, etiam dēscendunt ad supplicia innocentium.