C. Iulius Caesar, Commentāriōrum dē Bellō Gallicō 1.4

 

Tier 2

Helvētiī rēs Orgetorīgis per nūntium invenērunt. ergo Helvetiī Orgetorīgem coēgērunt in vinculīs causam dīcere. si culpa erit sibi, vīvus cremābitur in īgnī. diē iudicis, Orgetorīx condūxit suam familiam et clientēs obaerātōsque, quōrum māgnum numerum habēbat, ad iūdicium. ob eōs, effugit et suam causam nōn dīxit. dum Helvētiī, iratī ob eam rem, cum armīs iūs suum exsequī cōnābāntur, Orgetorīx mortuus est. Helvētiī arbitrantur Orgetorīgem sē interficere.