P. Vergilius Maro, Aeneid 6.295-316

 

Tier 2

hinc (est) via Tartareī quae fert ad undās Acherontis. hīc gurges turbidus humo et vāstā vortice aestuat et vomat omnem harēnam Cōcȳtō. nauta, Charōn, servat aquās hās et flūmina, cui in ore iacet plūrimus incultus crinis, (cui) lumina stant flammā, (cui) sordidus amictus dēpendet ex umerīs nōdō.

 

ipse subigit navem contō et ministrat (ratem) vēlīs et subvectat corpora ferrūgineā nave, iam senior, sed senectūs deō crūda viridisque. hūc omnis turba ad ripās ruebat, matrēs et virī et corpora magnanimum hērōum dēfūncta vītā, puerī et innuptae puellae, iuvenēs impositī rogīs ante ōra parentum:

 

quam multa folia, lapsa prīmō frīgore autumnī, cadunt in silvīs, aut quam multae avēs glomerantur ab altō gurgite ad terram, ubi frīgidus annus fugat trāns pontum et immittit terrīs. stābant ōrantēs esse prīmī trānsmittere cursum et tendēbant manūs amōre rīpae ulteriōris.

 

sed trīstis nauta nunc accipit hōs, nunc illōs, ast tenet aliōs summōtōs harēna longē.