P. Vergilius Maro, Aeneid 12.818-828

 

Tier 3

et nunc cēdō equidem et, exōsa, relinquō pugnās.

 

obtestor tē illud, quod tenētur nūllā lēge fātī, prō Latiō, prō maiestāte tuōrum: cum iam component pācem cōnūbiīs fēlīcibus (estō), cum iam iungent lēgēs et foedera, nē iubeās indigenās Latīnōs mūtāre vetus nōmen neu fierī Troas et vocārī Teucrōs aut (nē iubeās) virōs mūtāre vōcem aut vertere vestem.

 

sit Latium, sint Albānī rēgēs per saecula, sit Rōmāna propāgō potēns Italā virtūte:

 

Trōia occidit, et sinās Trōia occiderit cum nōmina.