P. Vergilius Maro, Aeneid 4.304-330

 

Tier 2

tandem Dīdō compellat Aenēān hīs vōcibus: “spērāvistī, perfide, etiam posse dissimulāre crimen tuum et, tacite, abire meā terrā? nec noster amor tenet tē nec quondam conubium tenet tē nec Dīdō moritūra tenet tē?

 

quīn etiam parās classem hībernō mediō et properās īre per altum, malus vir? quid, sī nōn peterēs terras aliēnas domōsque ignōtās, et Trōia antīqua manēret, Trōia peterētur per aequor classibus?

 

mēne fugis? per hās lacrimās dextramque tuam (quandō ego ipsa relīquī nihil aliquid mihi iam miserae), per cōnūbia nostra, per inceptōs hymenaeōs, sī meruī aliquid bene dē tē, aut fuit quicquam dulce meum tibi, miserēre domūs cadentis et, ōrō, sī aliquis locus adhūc precibus, relinque consilium tuum!

 

propter tē, Libycae gentēs Nomadumque tyrannī ōdērunt me, Tyriī inimicī sunt; propter tē eundem pudor exstīnctus et fāma prior exstīncta, quā sōlā adībam sīdera. cui dēseris mē moribundam, o hospes, (quoniam hoc solum nōmen restat dē coniuge)? quid moror? an dum frāter Pygmaliōn dēstruat moenia mea aut Iarbās dūcat mē captam in conubia?

 

sī aliquā puer natus fuisset mihī dē tē ante fugam tuam, sī aliquis parvulus Aenēās lūderet mihi in domō, quī tamen in animo meo referret tē, nōn vidērer quidem omnīnō capta ac dēserta.”