P. Vergilius Maro, Aeneid 2.559-587

 

Tier 2

prīmum saevus horror circumstetit mē. territus stētī. imāgō cārī pātris subiit. vīdī rēgem vulnere crūdēlī. Creūsa dēserta subiit et domus rapta et cāsus parvī Iūlī. rēspiciō et circumspiciō. omnēs, dēfessī, dēseruērunt mē. dēderunt corpora aegra ad terram aut saltū aut ignibus.

 

nunc eram solus, cum aspiciō Tyndarida, servantem līmina Vestae et latentem tacitam in sēcrētā sēde. flammae dant clāram lucem mihi et meī oculī circumspectant. Helena metuēns Teucrōs, inimīcōs sibi ob ēversa Pergama, et (metuēns) poenam Danaum et īrās dēsertī coniugis, abdiderat sese. Helena sedēbat prope ārās.

 

ignēs ardent in meō animō; īra subit vindicāre pātriam. ‘scīlicet Helena, salva, aspiciet Spartam et Mycēnās iterum, et ībit rēgīna in triumphō? vidēbit Meneleum et domum? vidēbit patrēs et filiōs? Priamus occiderit gladiō? Trōia arserit ignī? Troianum lītus imbuerit sanguine?

 

nōn ita. nam est nulla gloria in poenā fēmineā. haec victōria habet nullam honorem; tamen ego laudābor exstinxisse nefās et ego erō laetus explēvisse meum animum ultrīcis flammae et satiāvisse cinerēs meōrum civium.’