Palaestra

 

palaestra erat pars thermārum Rōmānārum. in palaestrā Rōmānī sē exercēbant. Rōmānī, postquam palaestram intrāvērunt, ōstiāriō pecūniam dedērunt. Rōmānī cum amīcīs conveniēbant et lūdēbant. āthlētae circum palaestram currunt. in lūdīs discōs et pilās ēmittēbant. pugilēs sēcum pugnābant. variī mercātōrēs in palaestrā cibum et pōtiōnēs vēndunt.

 

Rōmānī post palaestram apodytērium intrāvērunt, ubi vestēs exuēbant. cīvēs vestēs servīs saepe trādidērunt, quod fūrēs saepe in thermīs aderant. fūrēs saepe vestēs ōrnātās in apodytēriō cēpērunt. tunc Rōmānī ad tepidārium prōcēdunt, ubi sedēbant et garriēbant. in vapōre tepidāriī Rōmānī sūdābant, antequam calidārium intrāvērunt.

 

in calidāriō aqua erat calidissima. sub thermīs erat hypocaustum, ubi flammae ārdēbant. ibi servī oleum dominīs impōnēbant et eōs strigilibus rādēbant. aqua frīgida quoque cīvibus aderat. post calidārium Rōmānī frīgidārium intrāre poterant, ubi in aquā frīgidā natant.

 

Rōmānī in thermīs nōn tantum sē purgunt, sed etiam cum amīcīs conveniunt.

 

Text originally written by Sean Minion