An Introduction to Vergil

 Bust of Virgil at the entrance to his crypt in Naples

P. Vergilius Marō erat poēta Rōmāna sub imperātōre Augustō. Vergilius trēs litterās scrīpsit. Būcolica vītam rūsticam celebrant. nam Vergilius erat trīstis, quod - sīcut multī agricolae - agrōs familiae āmīsit et ad urbem venit. imperātor Augustus mīlitibus, quī in bellō cīvīlī sibi pugnāverat, multōs agrōs dedit.

 

mox Vergilius fuit cliēns Maecēnātīs, quī poētās laudāre imperātōrem volēbat. Vergilius Geōrgica Maecēnātī scrīpsit, quae dē agricolīs, arboris, pecoribus, et apibus canēbant. autem imperātor Augustus opus magnum dēsīderābat, quod imperium Rōmānum suum celēbrat.A 5th-century portrait of Virgil from the Vergilius Romanus

 

Aenēis est fābula dē Aenēā, quī erat pater Rōmānōrum. Venus erat māter Aenēae, Aenēās ab Trōiā per mare fūgit. postrēmō ille ad Ītaliam venit. Aenēās in bellō contrā Italiānōs pugnāvit, et Latium condit. Vergilius, antequam Aenēidem perficere poterat, mortuus erat. Augustus tamen carmen Vergiliī ēdidit. Rōmānī Aenēidem amāvērunt, quae erat nōtissima ex literrīs Rōmānīs.

 

 

Text originally written by Sean Minion