(Episode 17.2.a Mission Assist HUD)

>Carthāginis extrā murōs, 146 BCE<

 

Scīpiō cōgitat gravissimē dē verbīs vestrīs.

 

inquit, "quid accidit, sī ad Aegȳptum ille eum portāvit? quid sī ūsque ad Sȳriam?"

 

Scīpiō apparet spectāre ad longius remōta. imprīmīs putātis Cogidubnum rēgem terrēre ācta Rōmānōrum mīlitum, sed repentē movet caput suum prōrsus retrōrsusque vehementissimē et "sed Rōmānī in Britanniā" inquit "nōn sunt similēs hīs mīlitibus. illī Rōmānī sānius sē gerunt quam hī mīlitēs, et mē dicunt optimum rēgem."

 

intereā Septimus ad vōs lēnius "nunc" inquit "potestis Cogidubnō persuadēre facilius quam antea. etiam sī Brittanī nōn possunt bellum gerere in Rōmam, Cogidubnus dēbet lūdum graviōrem lūdere quam illum quem iam lūdit cum Rōmānīs. sī illud nōn agit, Salvius potentēsque eum occīdent, nam sīgniferum potentiamque dēsīderant."

 

agendum: iubē Cogidubnum rēgem sapere.