(Episode 14.2.b Mission Assist HUD)

>in praetoriō Societātis Potentium, in Aeyptō, 80 CE<

postquam vōs omnēs custōdēs pacāvistis, Marcus plūs custōdum vōcat. currēntēs ad Marcum, illī gladiōs stringunt. Marcus ad Recentiōs rīdet.

 

“stultī iuvenēs. nōn potestis mē vincere,” clāmat.

 

subitō aliam vōcem audītis. est Tertius!

 

“semper vōs servābō, ō Recentiī!” Tertius gladium stringēns clāmat.

 

“ego nōn possum illud concēdere. Lapis mihi est! nōn est eīs!” tertia vōx clāmat.

 

statim agnōscitis illam vōcem. Sinistrus adest.

 

“caudicēs, vōs omnēs! vōs dūxistis mē ad Lapidem! nunc ego possum capere potentiam suam!”

 

iānua ad conclāve termināle est clausūra!

 

agendum: manēte et pugnāte cum Tertiō contrā Marcum, aut temptāte in conclāve termināle intrāre