(Episode 16.3.b Mission Assist HUD)

>in Curiā, Rōmae, 149 BCE<

 

alius senātor ōrātiōnem nunc habet. ille dicit Rōmam dēbēre cōpiās ad Numidiam mittere atque potestis vidēre Catōnem fēlīcem esse audiēns. pars māior etiam patrum cōnscrīptōrum cōnsiliō favēre apparet.

 

sed rēs statim gravior fit, quod auditis senātōrem loquentem aliō, dīcentem "quippe est Lapis--illud quod omnēs dēsīderant. dīcunt aliquī Lapidem iam Carthāginī esse."

 

Septimus inquit, "possum vōs trānsmūtāre in senātōrēs, sī vultis--aut in aliquem alium hīc esse vultis."

 

agendum: eligē persōnam, tum habē ōrātiōnem.