(Episode 15.1.a Mission Assist HUD)

>in Britanniā, 81 CE<

 

oculōs aperitis prope arborem bene nōtam vōbīs. est autem iterum nēmō in arbore.

 

avibus excitātī advenitis celeriter ad vīllam Septimī, diu nōn vestrīs oculīs vīsam. via ad vīllam Septimī iam vīsa est brevior quam ōlim vīsa est. fortasse nunc via cōgnōta vōbīs est.

 

vōs salutat Septimus in portā vīllae ēius. dēlectātus est, ubi vōs vīdit, sed nunc faciēs ēius mūtāta est, et ānxia.

 

"laetus sum vōs vidēns, ō Recentiī," inquit Septimus, "vidēnsque vōs servātōs ā vulneribus." vōs per bonam fortūnam advēnistis. dēsīderābam Recentiōs adesse, et nunc hīc adestis! mē paenitet, sed nōn est plūs tempōris. Salvius temptat mala ad Militēs Lapidis facere, atque necesse est nobis invenīre cōnsilium ēius.

 

"sed necesse est vōs reiungere ad hunc mundum. prīmum dēbētis mihi dāre nūntium officiāle dē bonīs factīs in parte proximā hūius operātiōnis."

 

agendum: nūntium officiāle Septimō dā. dīc Septimō dē fatā Tertiī Sextīque.... aut nolite dicere eī.