(Episode 26.1.b Mission Assist HUD)

>domī Recentiae, 83 CE<

 

Secundus, ut apparet, nēscit quōmodo vōbīscum colloquī nē Gāiī caput frangātis.

 

“ā,” inquit nitidus tandem, “exemplō fungāmur!”

 

querēris vōs verē putāre vōsmet scīre omnia quae scienda sint vōbīs, sed frūstrā: Septimus dat medicamentum nitidum vōbīs et spectat vōs id vorantēs, et labentēs in somnium . . .

 

>21 September, 19 BCE, Brundisiō<

 

adiuvant senem dē nāve ēgredī.

 

stātis in aggere prope terram, remōtī pedibus centum ab āctiōne, ut senex, auxiliō duōrum noviōrum virōrum, ad vōs apprōpinquat. Vergilius est. consistit. vidētur aegerrimus. iuvenēs eum spectat magnā curā.

 

“putō...” dicit, imbecilliter, et sē vertit paulum ad dextram, ad aquam portūs.

 

vomit in aquam, paene sordem mittēns togae iuvenis dextrā.

 

meditātur, ut vōbīs apparet, paucīs momentīs. tum vidētur aliquid ingrātum intellexisse.

 

intentē spectat quemque iuvenem. “vōbis" inquit Vergilius "id ūrendum est."

 

spectant inter sē, certē scientēs dē quō dīcat, sed nōn volentes eī credere. sed nunc infirmissimus Vergilius prō illīs genua flēxit. “id ūrendum est! imperō vōbīs ut prōmittātis vōs id ustūrōs.”

 

agendum: aliquid age. (dīcātisne Vergilio quantō carmen eius aestimētur?)