(Episode 26.1.a Mission Assist HUD)

 

>domī Recentiae, 83 CE<

 

tandem, vigilēs adgrediuntur. ad sonum adventūs, sīcāriī in noctem fugiunt.

 

Gaius ānxissimus vigilēs rogat ut quemque fīnem domī inspiciant. nōn morantēs, vigilēs cōnantur vestīgium invenīre sed sīcāriī nullum vestigium relīquērunt. potestis intellegere cur vigilēs nōn crēdant fābulae celeriter loquentis Gāiī, sed tam ānxius est ut det dēnāriōs iterum iterumque. tandem, arcā Gāiī vacuā vigilibusque ēgressīs, respicientibus ut sē certiōrēs faciant Gāium nōn apertūrus secundam arcam, Gāius vōbīs colloquī incipit.

 

“sum confūsior quam prior eram,” inquit, sedēns in sellā in tablīnō. “cūr mē necāre cōnantur? intellegam sī Nerō mē necāre cōnābātur, sed pūtābam mē Flāviōs dēlectāre, aut mē illōs nōn vexāre eōdem modō quō Neronem vexābam, aut pater meus Augustum vexābat.”

 

sē vertit ad vōs. “quis est haec Salvia?” rogat. “numquam tantum dolōrem habuī dum nōmen illīus audierim. quippe rēs aliquis cōnectēns eam ad Maecēnātem, sed nōn possum intellegere quid sit. quomodō ille sciat aliquid dē eā?”

 

agendum: respondēte.