(Episode 22.2.a Mission Assist HUD)

>Alexandrīae, 30 BCE<

 

propter Sinistrum et medicāmentum, postea decem mēnsibus, intellegitis vōs advenisse in conclāve Cleopātrae. vidētis omnēs hūc fūgisse timentēs. quid est? putātis vōs audisse aliquid quod certē erat clāmōrēs mīlitum Octāviānī irrumpere temptantium portās sub conclāve. miserē dictū, intellegitis animōs vestrōs solītōs nunc esse audīre Romānōs mīlitēs sē praeparantēs ad pācandum hostēs suōs ut numquam Rōmam iterum vulnerēnt.

 

plūs interest vōbis est vōs putāre audisse clāmōres venientēs ā servīs Cleopatrae quī iūxtā fenestram stant.

 

ūnus servōrum sē vertit et dīcit, commōta, “domina, Marcus adest sub fenestrā!”

 

breve tempus timētis sed tunc intellegitis ‘Marcum’ esse Antonium. Salvia, inscia Marcī Maecēnātis, prōtinus intellegit Cleopatrae amantem vēnisse. Salvia clamat “dēmittite fūnēs! demittite fūnēs! hanc fābulam sciō!”

 

frontem suum feris, ēleganter. Sinistrus ridet.

 

servī fūnēs ferunt et clāmor crēscit dōnec vidētis vultum pallidum virī verē pulcherrimī apparuisse extra fenestram. illum servī trahunt in conclave et Cleopatra currit ad amantem suum.

 

vidētis rēgīnam tenuisse caput virī morientis in manibus suis. Salvia lacrimat.

 

“eheu! quid faciam?” Cleopatra dīcit.

 

agendum: Cleopatrae dīcite quid necesse sit illam agere.