(Episode 9.3.b Mission Assist HUD)

>Rōma, 509 BCE<

 

vōs nunc stātis extrā portās vīllae Collātīnī. Brūtus amīcīque suī nuntia mīsērunt per Rōmam tōtam, et nunc turba circumstat. Brūtus Collātīnusque sanguinem multum habent in togīs.

 

(in umbrīs tēcum, Lūcrētia, cuius oculī plēnī flammīs sunt, hāctenus trīstis est. aspicit sine cessū marītum Brutumque. rīdet, sed vultus eius dūrus et īrātus est. vērō fēmina tē terret.)

 

"uxor mea, spōnsa mea, nūpta mea, Lūcrētia bona. . . quam amō. . . .quam amāvī. . . quam Sextus Tarquinius. . . vulnerāvit. . ." Collatinus chokes back a sob.

 

"SĒ NECĀVIT!" clāmat Brūtus.

 

turba īnsānit. vōcēs hominum susurrant per locum. "Tarquiniōs, quī hoc factum fēcērunt, necāte!" clāmat vir. "NE - CĀ -TE! NE - CĀ -TE!" turba vāgit.

 

Brutus and Collātīnus look at each other with satisfaction, then turn to you. "quid nunc?" Brūtus vōs rogat.

 

Prompt: Advise the rebels on how to shape the future of a king-less Rome.