(Episode 18.3.a Mission Assist HUD)

>in forō Rōmānō, 121 BCE<

 

discessūrī ex TSTT-exemplō, cōgitātis dē novissimīs mōmentīs:

 

Gracchus appārēbat tōtus vīctus esse. cōnsōlandus fuit, sed nescivistis cum tot inimīcī sē congregavissent. dēsivit animumadvertere vōbīs, et errāvit ad partem Aventīnī dum imber gravissimus cadere incēpit. audīvistis eum dīcentem, aut sibi aut fortasse fratrī mortuō "vānum, vānum. plēbs adiuvanda erat nōbīs, sed nōn potuimus adiuvāre."

 

quid agendum erat?

 

Sinistrus, quī nōn ūmidus fiēbat, quod nōn iam admiratī estis, cum frequentius accidisset, "itaque" inquit "nōbīs discēdendum est. aliquae discifinēs agendae sunt vōbīs, quae vobīs intellegendae sunt in Britanniā regressīs."

 

nunc ille mundus ēvanēscere incipit. . .

 

>in oppidō Brigantium, 81 CE<

 

“Romani māli ēst!” dīcit Brigāns. “vos sūnt crudelīs! quīd nēcēssē ēst Brigantēs āūxīlīūm do?” Iovem! nōnne scit dē signīs longīs?

 

Sinistrus rīdet. “Answering you be! To tell about the Gracchi be!”

 

agendum: Gracchōrum exemplō ūtēns, dīcendum est Brigantibus Rōmānōs nōn sōlam ūnam rem malam esse.