(Episode 16.2.a Mission Assist HUD)

>in aedibus magnitūdinis māgnae, in vīllā rēgis Aquārum Sulis in regiōne Rēgnensium, 81 CE<

 

Septimus lēniter inquit, "deinde necesse est agere aliquid. monēre rēgem dēbētis: dīc Salvium dēsīderāre Sīgniferum rapere. sed imprīmīs dēbētis cōnsilium capere: quantum  dīcere dēbētis?"

 

statim extrā iānuam strīdōrem audītis, ac duō mīlitēs, quōs tīrōnēs Salviī cōgnōscitis, obtrūdunt viam suam in aedēs rēgiās.

 

"iussī illōs manēre, domine," inquit minister rēgis, "sed dīcunt sē negōtium māgnae necessitātis tēcum habēre."

 

rēx comiter spectat tīrōnēs Salviī, et "ō Rōmānī amīcī meī," inquit, "semper libenter vōs videō."

 

agendum: rēgem monē.