(Episode 15.3.b Mission Assist HUD)

>Salviī in vīllā, in Britanniā, 81 CE<

 

“meī Recentiī!” exclāmat Salvius amīcē, ubī vōs longē videt. "mīrābile est, vōs iterum spectāre." vōx Salviī vōbīs memorat oleum fluitāns lentē super undā.

 

"epistulam habeō ē ducē Sociētātis dē vōbīs, itaque valdē parātus sum: dēsīderō māgnoperē auxilium vestrum in illīs quae nōs Potentēs labōriōsē facimus in Britanniā. sed, mē paenitet, nōn possum omnia vōbīs dīcere, quod dēbeō mē ipsum bene servāre! certus sum vōs plēnē intellegere."

 

agendum: superā dubitātiōnem Salviī.