(Episode 25.1.b Mission Assist HUD)

>domī Recentiae, 83 CE<

 

fābulā vestrā narrātā, Gāius et Secundus inter sēsē spectant, diligenter.

 

“hīs vērīs," Gāius inquit, "fortasse mittāmus eōs ad vīllam Maecēnātis.”

 

“certē Potentibus hanc vīllam diligenter spectantibus” rēspondet Secundus, “fortasse hae rēs sint īnsidiae!”

 

“gladiō aciem dūplicem habente” rēspondet Gāius, post cōgitātiōnem momentī, “sciuntne Potentēs eōs adesse, aut sciunt modo aliquōs iuvenēs Salviam vexāre? estne Urbānus potēns Societātis?”

 

“itaque” Secundus inquit, “hīs putātīs, aut sciunt Recentiōs in Rōmā adesse--atque nihil est an illī videant Recentiōs in vīllā Maecēnātis, aut nesciunt. hōc putātō, Recentiīs nōn rēcōgnītīs, et Recentiīs vīsīs intrantibus in domum Maecēnātis, fortasse discunt nōs Lapidem quaerere.”

 

“sed actiōne factō, possimus discere illīs quae Potentēs faciant, et quibuscumque Recentiī in domō inveniant, quid accidat."

 

mōmentum Secundus cōgitat, tunc dīcit, “fortasse sit via ut cōgat plus indiciī; Gāī, mē paenitet, sed rogandum est mihi tē discedere ā Recentiīs mēque paulum temporis.”

 

Gāius rīdet. “ā, aliquid" inquit "ē secretīs divinīs quae semper narrās mihi.” sēde vacātō, sē vertit ad vōs. “bonam fortūnam, ō nepōtēs meī” dīctō, ambulat ad cubicūlum suum.

 

capitibus vestrīs ad Secundum rēversīs, vidētis illum tenēre medicamenta famliliaria nītida. “spērō" inquit "hoc exemplum mōnstrātūrum esse eandem rem sicut somnium in caveā incantātricis et adiuvāre nōbīs cōgere indicium.

 

>domī Maecēnātis, 25 BCE<

 

locus est idem sicut scaena in somniō, sed iuxtā Maecēnātem est quīdam vir quī non fuit illīc cum vīdistis scaenam eandem in somniō--sicut novus homō positus est in scaenam in mōdō mīrābile.

 

hōc virō habente, fortasse, trīginta et quattuor annōs, vultus eius est speciōsissimus augustusque. sed... āgnōscitis eum! est Octāviānus!

 

ambulat ad vōs.

 

“mēherclē! vōbīs non vīsīs post Alexandriam,” dīcit laetus, sed vērē curiosus, “quid agitis?”

 

agendum: Octāviānō rēspondēte.