(Episode 21.1.b Mission Assist HUD)

>in silvīs prope castra prope Londīnium, 81 CE<

 

libenter Salviae fābulās audītis, sed Septimō puella nōn dēlectat. cum Salvia reveniat breve tempus ad castra ut videat quid accidat, Septimus medicīnās vōbīs trādit.

 

“nōbīs utendum est hoc aliēnum tempus" inquit Septimus.

 

>prope flūmen Rubicōnis, 49 BCE<

 

ad flūmen adestis. hīc via per flūmen trānsīre apparet.

 

Salvia adest vōbīscum. circumspectāns apparet ānxissima.

 

“cur tu adēs?” rogat Septimus sollicitus.

 

“egō...nēsciō...” Salvia respondit.

 

Septimus caput inclīnat, plānē audiēns vocem TSTTiī. suspīrat et frontem contrahit. “nōn est ratio; aliquid est aliēnum” inquit.

 

“ubi sum?” Salvia rogat, etiam ānxior.

 

legiō appropinquat, procul in viā.

 

agendum: respondē.