(Mission 20.3.b Mission Assist HUD)

 

>castra prope Londīnium, 81 CE<

 

apparētis in tentōriō Agricolae. Sinistrus abest; Septimus adest. Agricola, nōn perturbātus, oculōs tollet ē papyrīs. cum dux conspiciat vōs, vidētis ancillam cōgnōtam tacitē exeuntem ē tentōriō.

 

"dīcunt Salvium consilium captūrum; custōdiendum est nobis dīligentissimē. vultisne venīre ut recenseātis mīlites mēcum?"

 

ambulātis cum Agricolā circum finēs castrōrum cum sonum "sst!" audiātis quī ēminet ē tentōriō. prōmittitis Agricolae vōs reiungere, dīcentēs vōs exceptūrōs calcula ē soleīs. vōs vertitis ut inveniātis Salviam adesse, gerentem vestimenta feminārum. repente timētis dē salūte famāque huius virginis audācis.

 

"veniendum est mihi. multa dīcenda mihi vōbīs sunt," Salvia inquit, exspīrāta."venīte mēcum."

 

unā, tacitē exītis ē castrīs et vōs cēlātis in silvīs in Britanniā ubique. repente invenitis vōs in locō amoenō Boreāle. Salvia, cum spīrāre leniter iterum incēpit, "hic locus est dēlectissimus mihi in totā Britanniā," inquit. "non possum meminisse Ītaliam, quamquam mater dīcit Ītaliam belliorem. sentio mē nōn hoc creditūram." rīdet iūcundē.

 

agendum: dīc Salviae dē locō amoenō Ītaliae.