(Episode 20.3.a Mission Assist HUD)

 

>castrum Sullae extrā murōs Romanōs, 82 BCE<

 

Sulla sē recuperat et ambulat ad iānuam castrī. antequam iubeat custōdem aperire iānuam, rēctiusstruit mentumque tollet. hic facilis mōtus sententiam dē Sullā vestram mutat: est nunc tōtus imperātor nōbilis, rēx antīquus sōlum crēdendus, numquam dubitātiōnem praebēns, tradēns iūs hominibus, dīgnus regere et habēns sapientiam ut hominēs bene regat.

 

"aperī!" inquit, et custōs iānuam dētrahit. Sulla exit et audit formīdulōsum māgnum clāmōrem ab omnibus mīlitibus extrā stantibus.

 

"nunc, rēs tōta incipit," Sinistrus sollicitus inquit.

 

cum vōs eum spectētis, vultus eius gravior est quam umquam vīdistis.

 

"nunc nōn sum certus senem stultum māgnum D errāre in cōnsiliō ut vōs Recentiōs mittat. matūriorne fīō post annum huius rēī?" māgnum mōtum brachiīs suīs facit, atque potestis cognoscere eum hōc mōtū māgnō indicāre non modo castra sed etiam tōtum mundum TSTTiī. "fortasse. sed, nunc, volō vōs mihi respondēre: potuissetne Lapis prohibēre bella cīvīlia?

 

agendum: respondē.