(Episode 20.2.b Mission Assist HUD)

 

>Castra Sullae, 82 BCE<

 

"nōn videō alteram viam," Sulla inquit. "Lapis abest. mittēntēs exercitūs plūrimōs ad Orientalem provinciās fortasse augēmus, sed mōrēs māiorum nōbīs nōn reddimus."

 

tribūnus intrat et expectat dum Sulla sē cōnspiciat. tandem "dīc" Sulla inquit.

 

"imperātor," tribūnus inquit, "petenda est nōbīs porta Collīna. contrā nōs urbem intrantēs necesse est Pontiō pugnāre."

 

Sulla brevī tempore cogitat, caput dēmittēns. "itaque dīc Crassō, quaesō," tandem inquit, caput tollēns. "contendimus simul ac centuriōnes possunt mīlitēs movēre."

 

Sinistrus vōbīs dīcit, "nōnne bellum cīvīle malum est?"

 

Sulla vōbīs dīcit, "nōnne bellum cīvīle malum est?"

 

agendum: Sullae cōnsōlātiōnem dā, aut eum accūsā.