(Episode 20.1.b Mission Assist HUD)

 

>Eboracī, 81 CE<

 

Brigantēs dē vōbīs dēcēdunt in fine silvārum, et in arboribus sē facillimē cēlant. prōcēditis in portam Boreālem castrōrum legiōnāriōrum ac per viam nōtam ad praetōrium Agricolae contenditis ut imperātorem inveniātis.

 

multa negōtia habet, ut semper, sed quam prīmum videt vultūs vestrōs cōgnōscit colloquium prīvātum habendum est ut fābulam vestram narrētis. omnēs legātōs tribūnōsque servōsque dīmittit ē praetōriō.

 

"invēnistis eum," Agricola inquit, admīrāns sine insāniā aut strīdōre, cum signiferum tollās ē saccō vestrō. "quō indicat rāmus? nōn--vōbīs dīcam vēritātem rēī: Rōmam indīcat. ē Lucānō audīvimus antequam mortuus sit potentēs Lapidem habēre Rōmae."

 

paulisper ambulat lentē circum praetōrium, nōn vōs spectāns. dēmumrepentē vertit ut vultūs vestrōs aspiciat.

 

"itaque," Agricola inquit, "alteram viam nōn habeō, vel sīc putō. Recentiī vōs estis, quōs putāveram certē fābulam falsam esse. et appārētis Signiferum habēre, quem et putāveram fābulam falsam. deinde rem vōbīs dīcam: mē iūrāvī mīlitem Lapidis cōnāns inhibēre Salvium potentibus prōficere hīc in Britanniā. usque ad diem hodiernam lābor meus facilis erat, cum Salvius stultus sit. sed inventiōne Signiferī rēs difficiliōrēs fiunt. potestisne mē adiuvāre? quaequae scītis dē illīs quae accidunt auxilium dare possunt.

 

agendum: temptā Agricolae nuntium dare ut eum adiuvēs.