Bellum Troianum I

 

Menelāus frātrem suum vīsitāvit. suus frater erat rēx Agamemnōn. Agamamenōn Mycēnā habitābat. Agamemnōn Mycēnam regnābat. Agamemnōn erat irātus quod Menelāus omniaParide narrābat.

 

rēx Agamemnōn omnēs hēroēs in Graeciā vocāvit. multī hēroēs Mycēnam in nāvibus magnīs advēnērunt.

 

Ulixēs adfuit. nōmen Ulixī in linguā Graeciā est Odysseus. Ulixēs Ithicam