P. Vergilius Maro, Aeneid 6.403-425

 

Tier 2

[Sacerdos dicit…] ‘Trōïus Aenēās, pietāte īnsignis et armīs, dēscendit ad umbrās Erebī ad genitōrem. sī nūlla imāgō tantae pietātis movet tē [Charonem], sed agnōsce [amabo te] hunc rāmum.’ (Sacerdos aperit rāmum quī latēbat veste). tum corda Charonis, tumida ex īrā, resīdunt; nec plūra (verba dicta sunt) hīs.

 

ille Charon, admīrāns dōnum virgae fātālis, vīsum post tempore longō, advertit caeruleam navem et propinquat rīpae. inde deponit aliās animās, quae sedēbant in sellis longis, et laxat forōs; simul accipit ingentem Aenēān navi.

 

nauta gemuit sub pondere et, rīmōsa, accēpit aquam multam. tandem expōnit vātemque virumque trāns fulvium incolumēs, in humo sordida et in paludi glaucā. ingēns Cerberus resonat haec rēgna lātrātū trifaucī, recubāns immānis in antrō adversō.

 

cuī vātēs, vidēns colubrīs horrēre colla, obicit offam sopōrātem melle et medicātīs frūgibus; ille, aperiens tria ora famē rabidā, corripit cibum, atque resolvit terga immānia, fūsus humī, et extenditur ingēns in tōtō antrō. Aenēās occupat limen, sepultō custōde, ēvāditque celer rīpam undae.

Tier 3

‘Trōïus Aenēās, pietāte īnsignis et armīs, dēscendit ad umbrās īmās Erebī ad genitōrem. sī nūlla imāgō tantae pietātis movet tē, at agnōscās hunc rāmum’ (aperit rāmum quī latēbat veste). tum corda, tumida ex īrā, resīdunt; nec plūra (verba dicta sunt) hīs.

 

ille, admīrāns dōnum venerābile virgae fātālis, vīsum post tempore longō, advertit caeruleam puppim et propinquat rīpae. indea dēturbat aliās animās, quae sedēbant per iuga longa, et laxat forōs; simul accipit ingentem Aenēān alveō.

 

cumba sūtilis gemuit sub pondere et, rīmōsa, accēpit palūdem multam. tandem expōnit vātemque virumque trāns fulvium incolumēs, in līmō īnfōrmī et in uluā glaucā. ingēns Cerberus personat haec rēgna lātrātū trifaucī, recubāns immānis in antrō adversō.

 

cuī, vidēns colla iam horrēre colubrīs, vātēs obicit offam sopōrātem melle et medicātīs frūgibus; ille, pandēns tria guttura famē rabidā, corripit obiectam, atque resolvit terga immānia, fūsus humī, et extenditur ingēns (in) tōtō antrō. Aenēās occupat aditum, sepultō custōde, ēvāditque celer rīpam inremeābilis undae.

Tier 4

 1. Trōïus Aenēās, pietāte īnsignis et armīs,
 2. ad genitōrem īmās Erebī dēscendit ad umbrās.
 3. sī tē nūlla movet tantae pietātis imāgō,
 4. at rāmum hunc' (aperit rāmum quī veste latēbat)
 5. 'agnōscās.' tumida ex īrā tum corda resīdunt;
 6. nec plūra hīs. ille, admīrāns venerābile dōnum
 7. fātālis virgae longō post tempore vīsum,
 8. caeruleam advertit puppim rīpaeque propinquat.
 9. inde aliās animās, quae per iuga longa sedēbant,
 10. dēturbat laxatque forōs; simul accipit alveō
 11. ingentem Aenēān. gemuit sub pondere cumba
 12. sūtilis et multam accēpit rīmōsa palūdem.
 13. tandem trāns fluvium incolumēs vātemque virumque
 14. īnfōrmī līmō glaucāque expōnit in uluā.
 15. Cerberus haec ingēns lātrātū rēgna trifaucī
 16. personat, adversō recubāns immānis in antrō.
 17. cui vātēs horrēre vidēns iam colla colubrīs
 18. melle sopōrātam et medicātīs frūgibus offam
 19. obicit; ille famē rabidā tria guttura pandēns
 20. corripit obiectam, atque immānia terga resolvit,
 21. fūsus humī, tōtōque ingēns extenditur antrō.
 22. occupat Aenēās aditum, custōde sepultō,
 23. ēvāditque celer rīpam inremeābilis undae.