Episode 1.2: To the House of Sextus Aemilianus 1.2b

 

"nunc, ō Recentiī," inquit Sextus, "necesse est vōbis ambulāre ad vīllam Tiberiī. necesse est ibi multa discere. scitnē Caecilius, pater Tiberiī, dē Lapide? scitnē Caecilius in quō locō possimus Lapidem invenīre?"

 

Sextus portam aperit, et viam indicat.

 

"valēte!" inquit.

 

Recentiī ambulant lentē in viā.

 

Bellātor rogat ā Octāviānā, "intellegisnē dē Lapide?"

 

Octāviāna dīcit, "minimē. habeō multās quaestiōnēs… fortasse Caecilius quoque est amīcus. fortasse Caecilius dē Lapide scit."