Episode 1.2: To the House of Sextus Aemilianus

 

Octāviāna exclāmat, “ecce! est chartamap in viāroad!”1.2cnovella

 

Bellātor ad chartam ambulat et circumspectat.

 

charta est in viā prope arborem. fortasse malus chartam relinquit.

 

Octāviāna chartam capit et īnspicit. “charta monstrat Pompēiōs… sed cūr est charta in viā?

 

Bellātor addit, “ecce! locus significāns est in chartā. fortasse locus est vīllahouse Sextī? Tiberius dīcit dē vīllā Sextī.

 

Octāviāna intentē cōgitat dum in viā ambulat. Bellātor quoque in viā ambulat. Octāviāna et Bellātor ad portamgate Pompēiōrum ambulant.charta

 

multī hominēs per portam Pompēiōrum ambulant. Recentiī quoque per portam Pompēiōrum ambulant. charta Bellātorem et Octāviānam ad vīllam Sextī dūcit.

 

subitō Octāviāna senem malum in viā prope vīllam cōnspicit. ecce! senex malus in viā prope vīllam est Marcus!

 

Marcus clāmat, “Sextus Aemiliānus dēbet dāre mihi Lapidem! Sexte! ubi est Lapis? ubi est Tiberius? mihi Lapidem! respondē!


 

 quōmodo Recentiī respondent?